...

Databáza výživného pohybu

 

Online databáza výživných pohybov a cvikov

 • viac ako 220 minút video materiálov v celom programe
 • 5 vzorových video tréningov (cez 80 minút video podkladov)
 • prvý test štrukturálnej sily tela (cez 40 minút video podkladov)
 • 55 minútová teoretická video prednáška pre vstup do problematiky o budovaní vysokého stupňa pohybovej komplexnosti
 • za polovičnú sumu víkendového školenia získaš trvalý prístup k video databáze a know-how ktoré som zbieral posledných 20 rokov pohybových skúsenosti 


Príklady edukačných momentov z online programu:

 • cviky pre NOHY:
  • rôzne drepy [1], [2], [3]
  • rôzne skoky [1], [2], [3]
 • cviky pre TRUP tela: 
  • na stene: [1], [2], [3]
  • na kruhoch: [1], 
  • na zemi: [1], [2], [3], [4]
 • cviky pre PAŽE
  • rôzne tlakové cvičenia [1], [2], [3], [4]
  • rôzne ťahové cvičenia [1], 
  • na kruhoch: [1], 

Základné problémové otázky:

 • prečo ťa môže zaujímať vyšší stupeň pohybovej komplexnosti?
 • prečo by sa o výživný pohyb mali zaujímať nie len muži ale aj ženy?
 • ako správne zdiagnostikovať svoje chodidlá, nohy, trup či paže?
 • ktoré pohybové ciele sú najužitočnejšie v mladosti i v starobe?
 • ako si vytvoriť optimálnu štruktúru tréningov vzhľadom na ciele?
 • ako mať z pohybu zážitok a užívať si každý jeden vlastný tréning?
 • a prečo k excelentným výsledkom vedie vždy iba tá dlhšia cesta?

 


>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

 

Je vyšší stupeň pohybovej komplexnosti aj pre teba? 

Ako za pár rokov od teraz dosiahnuť obrovské PRÍRASTKY vo funkčnej sile bez ohľadu na vek či pohlavie? Prečo aj ženy potrebujú byť SILNÉ a zdravé pred tým, ako sa stanú KRÁSNE? A prečo dnešný moderný (nielen mladý) muž potrebuje pochopiť že FUNKČNOSŤ je dôležitejšia ako OBJEM? Objem, ktorému treba otročiť v sterilných pohyboch a miešať si prášky na každom rohu? Z dlhodobého hľadiska je prístup zameraný najmä na ESTETIKU nie len že neudržateľný, ale čo je horšie, vytvára nefunkčnosť, disbalancie a telesné poškodenia (INVALIDITA). Potom sa stráca význam tohto úsilia, pretože človek sa stáva neužitočný jedinec v spoločnosti, k tomu ešte aj závislý ako pažravá kobylka od všemožných zdrojov (veľmi veľa: jedla / suplementov / samoľúbej pozornosti / peňazí). 

Povedzme si to ale OTVORENE a priamo bez prikrášľovania. Realita a PRAVDA v tomto smere hrá proti nám všetkým. Snaha o funkčnú silu či vyšší stupeň pohybovej komplexnosti NIE JE pre každého. Zaberá to veľmi mnoho ČASU, vyžaduje si súbežné budovanie pevného CHARAKTERU a ako vo všetkom, je tam mnoho priestoru pre zbytočné CHYBY. Preto platí ponaučenie že:

je to o objeme aplikovaných poznatkov do PRAXE (1), rozhodnutiach ktoré urobíš dnes (2) a cieľoch, ktoré si stanovíš (3).Všetko ostatné je iba KOMENTÁR. Bodka.

 

Preto sa treba zmieriť s tým, že vysokým stupňom pohybovej KOMPLEXNOSTI či funkčnej SILY, NEbude disponovať každý, hoci to máme zakorenené v génoch. Rozhoduje prostredie v akom žijeme a systém hodnôt, ktorý preferujeme. Ten kto sa správne rozhodne vzhľadom na jeho systém hodnôt a životný štýl ktorý chce žiť, bude disponovať skutočne funkčnou silou najskôr za 5 až 10 rokov od teraz. Aj to je ďalšia smutná pravda. Rozhodneš sa napriek tomu ešte DNES? Pretože čas beží ďalej a vždy bude. Buď hrá v tvoj prospech (začal si) alebo v neprospech (váhaš / strácaš čas akože cvičením). 

Potom záleží veľmi od METODICKÝCH postupov, ktoré si volíš na každom jednom tréningu. A tu do hry vstupuje práve tento online program (zdroj poznatkov aj inšpirácie), pretože nie je ani v mojich silách byť s každým v efektívnom osobnom kontakte (VIP tréningy v Bratislave). Treba si na tomto mieste uvedomiť, že sila, mobilita, rýchlosť, koordinácia nie sú CIEĽ ale len NÁSTROJE na dosiahnutie určitých pohybových cieľov. Nemáš sa o ne usilovať priamo, lebo ak k tomu zaujmeš správny POSTOJ zistíš, že SMER je dôležitejší ako tvoja rýchlosť. Preto platí ponaučenie:

iba dlhodobá vytrvalosť vedie VŽDY k excelentným výsledkom, ktoré sa KUMULUJÚ v rokoch (skôr v desaťročiach), nikdy nie v mesiacoch. Preto platí, že skratky neexistujú - bodka. 

  

>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

  

Prečo hľadanie skratiek môže viesť k duševnej menejcennosti? 

Už teraz chápeš, že vysoký stupeň pohybovej komplexnosti je možný dosiahnuť iba v prípade, že svoje telo v DLHODOBOM horizonte vystavuješ pravidelným a metodicky správnym PODNETOM.  A vieš aj to, že pohybová excelentnosť si vyžaduje veľmi mnoho času. Tu skratky neexistujú a ich hľadanie je STRATA času. Pokiaľ hlboko v sebe TUŽIŠ po tom, aby tvoje telo bolo nie len na pohľad krásne (následok), ale vo vnútri plne funkčné (efekt), musíš sa ZAUJÍMAŤ o iné tréningové postupy a ciele ako doteraz (príčina). Zo psychologického hľadiska je budovanie funkčnej fyzickej zdatnosti úžasná platforma pre osobnostný rozvoj (podcast TU). Dlho pred tým, ako sa staneš osobou, ktorá môže VLASTNIŤ takéto pohybové ciele, v sebe musíš pestovať VLASTNOSTI, ktoré sú pre dosiahnutím týchto cieľov podmienkou úspechu. Vytrvalosť, systematickosť, pravidelnosť, dôslednosť, zvládanie svojich strachov, manažment riskovania a ďalšie zásadne formujú tvoj CHARAKTER k lepšiemu. 

Hľadanie neexistujúcich skratiek preto OSLABUJE tvojho ducha (i charakter) a ty bez ohľadu na pohlavie chceš byť nie len silná, ale aj UŽITOČNÁ bytosť. Iný zmysel pohyb nemá. Má nás učiť vlastnosti, ktoré používame tam vonku vo svete, aby sme okolo seba tvorili užitočné veci, doťahovali do konca cenné myšlienky a takto zlepšovali kvalitu ŽIVOTA nám a ľuďom, na ktorých nám záleží. Preto platí ďalšie ponaučenie že:

človek, ktorý nedosiahol vysoký STUPEŇ pohybovej komplexnosti (zdatnosti), je sám pred sebou MENEJCENNÝ bez ohľadu na pohlavie i vek. 

 

Ako definovať pohybovo komplexnú bytosť?

Ak si nikdy o mne nepočul, môžeš riadky vyššie vnímať ako provokáciu. Je to pravda, naozaj provokujem. Kto som ja, že si dovoľujem takto “vyskakovať” a superponovať sa do pozície pohybovo komplexnej bytosti? Nižšie na obhajobu prikladám video sumár mojich pohybových prejavov z posledného obdobia, ktoré sú zoradené od menej komplexných, po tie najviac komplexné v nasledovnom poradí:

 • funkčná sila s vlastnou hmotnosťou (bez bremien, len vlastný zadok)
 • funkčná sila s rôznymi bremenami (externé bremená, ale najmä živé váhy)
 • a najvyšší stupeň pohybovej komplexnosti - improvizácia, akrobacia

 

Ak mnohé z týchto pohybov ovládaš, automaticky to znamená že spĺňaš určité podmienky pre silu, mobilitu, rýchlosť či koordináciu, pretože bez nich daný pohyb nie je možné zrealizovať (alebo je nebezpečné ho robiť dlhodobo). Je to ako pyramída, ktorá stojí na veľmi širokých základoch, ktoré umožňujú vystavať vysokú stavbu podľa tvojich predstáv. Niektoré pohybové ciele sa dajú postaviť aj bez týchto základov (špecializácia) ale neskôr za dosiahnutie tohto či viacerých cieľov zaplatíš vysokú daň v podobe zranení, disbalancií či dokonca invalidity. Preto sa nieje kam ponáhľať. Čas hrá v tvoj prospech a uvažuj nad svojou fyzickou zdatnosťou v dlhodobom horizonte (10, 20, 40 a viac rokov). Môj osobný príbeh o pohybe v skratke vyzerá nasledovne: 

 • do 19 rokov som v rukách držal iba husle, konáre stromov a loptu
 • žil som a vyrastal na sídlisku, kde sme mali pohybu ako deti dosť 
 • 19-23 roku života som začal so zápasením (voľný štýl, aj súťažne)
 • od 24 roku života som začal s parkourom, freerunom, movementom, workoutom
 • narodil som sa v roku 1981 a komplexné pohybové zručnosti rozvíjam dodnes

 

Subjektívne sa cítim sám pred sebou viac-cenný, v porovnaní s tým, keby som pohybové zručnosti nezačal u seba rozvíjať v takejto miere. Pohyb je pre mňa úžasná platforma pre sebapoznávanie a TRANSFÉR týchto poznatkov sa prelína aj do môjho podnikateľského života, kde riadim desiatky vlastných projektov, riadim stovky ľudí a ročne v týchto projektoch obsluhujeme desaťtisíce ľudí. Podnikať som začal v roku 2006. Subjektívne zároveň cítim, že aktuálne je moja fyzická forma napriek veku najlepšia, akú som kedy mal a stále cítim napredovanie. Z videa sa môžeš presvedčiť, či môj osobný vzor je hodný nasledovania:

 

>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

 

Ktoré pohybové ciele stoja za tvoju pozornosť? 

Pohybový VESMÍR je nekonečný a hlavne nekonečne inšpirujúci. Každý z nás má voľbu vybrať si z tohto vesmíru určité “planéty”, ktoré definujeme ako šport a na každej planéte je možné nájsť rôzne pohybové ciele. Tie môžu byť viac či menej výživné a nasledovný zoznam pohybových cieľov je zostavený tak, že ak sa ich so svojim telom naučíš, poskytnú ti vysoký stupeň pohybovej komplexnosti a VŠESTRANNEJ fyzickej pripravenosti. To automaticky dokážeš využiť nie len vo svojom obľúbenom športe ale i v bežnom praktickom živote. Preto sú ciele určené takmer pre všetkých bez rozdielu veku či pohlavia. Zvládnutie týchto cieľov si vyžaduje komplexnú silu svalov, šliach či kĺbov (celé svalové reťazce), no ich naučenie si vyžaduje postupný a systematický tréning. V tomto online programe venujeme pozornosť týmto komplexným pohybovým cieľom:

 • pretoče na kruhoch (skin the cat)
 • rovná stojka
 • muscle-up na kruhoch
 • vlajka na rebrine
 • mostík
 • tuck planche s prechodom do manna na bradielkach / bedniach
 • vznosy na hrazde
 • gymnastický kľuk 
 • viacnásobne kombinovaný drep na jednej nohe 
 • sissy drep
 • výskoky na nohách / jedna noha
 • diagonálny streč (dotyk päta)
 • kozácke drepy
 • záklony a predklony z kolien 
 • zápasenie so sparingom (napríklad 30 minút)

 

Niektoré pohybové ciele si môžeš názorne pozrieť z nasledovného videa:

 

Cez tieto pohybové ciele ti pomôžem:  

 • budovať masívnejšiu silu telesného jadra i končatín (prepojenie svalov, kĺbov i šliach do jedného funkčného reťazca)
 • vytvoriť robustnejšiu a ťažšie zraniteľnú štruktúru tela (sila kĺbov, šliach, úponov, fascií) 
 • zväčšiť silu kontrakcie a dĺžky kontrakcie celého tela (nie len jednotlivých svalov, ale telo začne fungovať ako jeden celok)
 • odstrániť ľahké svalové disbalancie a oslabené časti tela (klenby, členky, kolená, bedrá, ramená)
 • zvýšiť mobilitu či stabilitu všetkých kĺbov (od malíčka po malíček)
 • naučiť tvoje telo nezlyhať (nervovo / metabolicky / silovo) a predsa pracovať na hrane svojich fyzických síl (nepreceňovanie sa, nezranenie sa, netrénovanie do zlyhania)
 • zvyšovať silu tvojej mozgovej kapacity (neuroplasticita, propriocepcia)
 • budovať stále vyšší stupeň pohybovej komplexnosti (viac pohybov = viac človekom).

 

  

Aké metodické postupy vedú k dosiahnutiu pohybových cieľov? 

Najdôležitejšou súčasťou tohto programu sú vzorové tréningy podľa nižšie uvedenej schémy (tabuľka). Logika tohto metodického postupu je dôsledne vysvetlená v online programe. Každý tréning má svoje zameranie pre NOHY, TRUP i PAŽE tak, aby tvoje napredovanie smerovalo k vyššie uvedeným pohybovým cieľom. Zároveň táto schéma sleduje to, aby sa dôsledne striedali výživné pohyby s ohľadom na pôsobenie gravitácie (ťah, tlak, hore / dole hlavou, hore / dole bruchom a tak ďalej). Tento aspekt tréningu je esenciálny k tomu, aby tvoja výkonnosť v čase rástla a tvoj posun sa nezastavil. Tento online program obsahuje názornú ukážku toho, aké všetky pohyby sa dajú realizovať v danom “okne” (napríklad v sekcii drepov na jednu nohu) a vôbec čo všetko je optimálne zrealizovať v jednej tréningovej dávke. Táto schéma tréningu je vytvorená na 5 tréningov, pričom náplň každého ďalšieho tréningu by mala byť úplne iná, ako toho naposledy. V názorných video tréningoch sa dozvedáš všetko podstatné pre svoje dlhodobé napredovanie. Nechýba ani databáza (zásobník) cvikov, takže na pár rokov od teraz máš o inšpiráciu i napredovanie dôsledne postarané


 

O čom presne je tento online program (OBSAH)? 

Zmyslom tohto online programu je pomôcť ti pochopiť nie len širšie súvislosti spojené s výživným pohybom, ale poskytnúť ti aj NÁVODY, ako vyšší stupeň pohybovej komplexnosti (definovaný cez konkrétne ciele) skutočne DOSAHOVAŤ. Preto je tento online program vytvorený ako séria video návodov, ktoré sú záznamom z môjho pohybového školenia, ktoré bolo špeciálne zameraná na tvorenie tohto obsahu. V obsahu online programu nájdeš: 

 

 1. intro: vstup do problematiky
  • úvodný príhovor (video 2 minúty)
  • prednáška s teoretickou časťou (video 55 minút)
  • prezentácia z prednášky na stiahnutie (PDF 42 strán)
 2. pohybové princípy
  • 7 edukačných videí zameraných na pohybové princípy (spolu 15 minút)
  • 6 x edukačných plagátov na stiahnutie (PDF 6xA4)
 3. komplexná diagnostika tvojho tela
  • vstup do problematiky diagnostiky tela (video 2 minpty)
  • analýza chodidla (video 8 minút)
  • analýza nôh (video 8 minút)
  • analýza trupu (video 10 minút)
  • analýza paží (video 12 minút)
  • hárok na stiahnutie pre diagnostiku (PDF 3 strany)
 4. databáza cvikov na rozcvičku
  • zostrih inšpirujúcich cvikov (video 3 minúty)
 5. štruktúra tréningu pre tvoje napredovanie
  • vstup do problematiky (video 2 minúty)
  • príklady výživných tréningov (5x video celý tréning)
   • 1 vzorový tréning (drepy jedna noha / skin-the-cat / kľuky) = 26 minút
   • 2 vzorový tréning (kozák drepy / stojka / zhyby) = 18 minút
   • 3 vzorový tréning (výskoky / mostík / muscle-up) = 19 minút
   • 4 vzorový tréning (predklony, záklony, sissy / rebrina vlajka / rúčkovanie) = 13 minút
   • 5 vzorový tréning (diagonálny streč / planche, manna / príťahy) = 12 minút
 6. databáza cvikov vo dvojici
  • zostrih inšpirujúcich cvikov (video 20 minút) 

  

>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

 

Bude ma tento užitočný online program stáť veľa?

Cena čohokoľvek je len relatívna. Treba ju vždy dať do porovnania: “s čím a vzhľadom na čo”. Cena za program je “len” polovičná v porovnaní s tým, keby sme sa videli na mojom víkendovom školení. V porovnaní s cenou za moje kvartálne VIP tréningy je táto cena skutočne zanedbateľná. Ak vezmeme v úvahu, že dosiahnuť tento stupeň pohybovej komplexnosti ktorým disponujem, mi zabralo 20 rokov systematického tréningu, tak ty dnes získavaš efektívny sumár týchto kumulovaných a utriedených poznatkov. Skúsenosti nie len toho, ako som sa do tohto bodu dopracoval ja, ale aj skúsenosti z tisícov tréningov, ktoré som s ľuďmi absolvoval od roku 2004. Vďaka týmto robustným skúsenostiam mám možnosť utriediť poznatky tak, aby metodické postupy boli nie len zrozumiteľné, ale aj efektívne (výsledky). 

Po zaplatení máš prístupu do tohto online programu už neobmedzene a pokiaľ do neho pribudne na základe aj tvojej spätnej väzby nejaký ďalší obsah, bude to bezplatný bonus. 

 

Čo môže nasledovať jedného dňa “potom”? 

Moje celoživotné úsilie v oblasti pohybu má svoju misiu (aj víziu). Predstavujem si, ako v Čechách a na Slovensku žijeme v krajine, ktorá akceptuje kultúru pohybu ako niečo nevyhnutné. Nie ako voľbu ale povinnosť, pokiaľ nechceme žiť ako tučné, choré a poddajné ovce. Povinnosť, pokiaľ chceme zabrániť fyzickej degenerácii nie len nás samotných, ale aj budúcich generácií, za ktoré sme zodpovední. Prečo? Pretože každý z nás je výsledným epigenetickým sumárom 4 našich predchádzajúcich generácií. Tým, ako sa k svojej fyzickej zdatnosti staviaš dnes, ovplyvňuješ tvoje dnešné aj budúce deti. Zároveň ovplyvňuješ aj svoje postoje, presvedčenia, svoj charakter a svoje životné smerovanie. 

Ja kultúru pohybu šírim najmä cez môj projekt Skill LAB, kde vo viacerých mestách  ročne odtrénujeme tisíce skupinových tréningov (deti, mládež, dospelý). Okrem toho realizujem víkendové školenia výživného pohybu po ČR/SR a neustále školíme nových a nových zodpovedných trénerov, ktorí celé posolstvo posúvajú na vyššiu úroveň. Možno jedného dňa budeš chcieť pridať k nám a pomáhať nám s touto misiou aj víziou. Domnievam sa, že budúcnosť nášho národa začína fyzickou zdatnosťou a začať by sme mali už od našich detí. Preto prostredie, ktoré by ich malo obklopovať, by malo vyzerať najmä takto:

 

Predstav si, aké by to bolo, keby už na školách boli realizované aj s tvojou pomocou národné pohybové programy, o všetkých deťoch by sa zbierali užitočné dáta (antropometria, % tuku, stav fyzickej zdatnosti), tieto dáta sa vyhodnocovali v dlhodobom trende, stavali sa funkčné pohybové ihriská a zavádzali by sa štandardy (normy), ktoré by nikomu nedovolili aby jeho duch zlenivel, charakter sa pokrivil, telo zoslablo. Vízia aj misia sú preto jasné. Ja na nej pracujem už od roku 2004 a dnes sú okolo mňa šikovní ľudia, ktorí túto víziu posúvajú na vyššiu úroveň. 

 

>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

 

Pridáš sa jedného dňa aj TY? 

Vždy je to o kolektívnej práci užitočných ľudí, ktorí spájajú svoje sily. Nikdy to nie je o zázračnom jednotlivci, ktorý ohuruje svoje okolie kvôli potrebám vlastného ega (kompenzácia pocitu menejcennosti a slabosti). Ak sa chceš inšpirovať ďalšími poznatkami, niektoré užitočné články na túto tému si môžeš preštudovať TU:


Zároveň dávam do pozornosti širšiu súvislosť, ktorú by treba jasne vnímať. V blízkej i vzdialenej budúcnosti chceme cez šikovných ľudí ako si ty šíriť kultúru pohybu ďalej po celej ČR/SR. Vždy bude treba v tvojom okolí šikovných telocvikárov, trénerov a ľudí, ktorí sa výživnému pohybu rozumejú, ktorí cenné myšlienky prenášajú na svoje okolie (rodina, deti, priatelia). Ľudí, ktorí nemusia byť len profesionáli a živiť sa pohybom, ale aj napriek tomu, že majú svoje zamestnania a rodiny, sú veľkým vzorom pre svoje okolie bez ohľadu na pohlavie či vek. 

 

Budeš patriť medzi týchto ľudí? 

Len takýmto prístupom môžeme byť kolektívne užitoční pre svoje okolie a preto platí jasné posledné ponaučenie že:

len ten kto je SILNÝ, môže byť aj UŽITOČNÝ. Byť silný znamená mať zodpovednosť v rukách, pretože iba silný si môže vybrať MIER! 

Pevne verím, že tieto myšlienky s tebou rezonujú a dokážeš začať na sebe pracovať a nosiť v srdci túto víziu i misiu ako tvoju vlastnú. Napríklad počas každého tréningu, ktorý zrealizuješ aj podľa týchto postupov. Teším sa na spoluprácu s tebou i tvoje žiarivé pohybové výsledky, ktorými inšpiruješ celé svoje okolie. Sme v kontakte.

 

>>> Zakúpi si svoje miesto v online programe TU

 

KTO JE PAEDDR. VLADO ZLATOŠ, PHD.?

Vizionár a inovátor Wellness priemyslu. Lowcarb & Movement expert. 
Zameranie a expertíza na funkčné formy pohybu, optimálne stravovanie a trvalo udržateľnú životosprávu už od roku 2000. Je tvorcom a spoluzakladateľom viacerých inovatívnych projektov ako: Skill LAB, NESEDA, METFLEX, Somaton a ďalšie. Je autorom mnohých publikácií v tlačenom či elektronickom formáte, tvorcom rôznych pohybových programov alebo funkčných produktov (Wellness Protein, Wellness Bar, Protein Premium, Sport Premium, Power Choco Bar 90%) a autorom stovák podcastov či článkov na vlastnom blogu. Špecializuje sa na výskum i tréning metabolizmu (flexibilita), optimálne stravovanie (výživa), funkčný pohyb (plasticita, pohybová komplexnosť) a ich praktickú aplikáciu pre deti, bežných ľudí či vrcholový šport. Realizuje školenia Výživný Pohyb v Čechách a na Slovensku. Je ženatý, má dcérku a s manželkou dlhodobo mediálne pôsobia ako vzorové osobnosti pre mládež či dospelých v oblastiach zdravia či podnikania. Nosí v srdci víziu budúcnosti v ktorej prostredia kde žijeme a pracujeme sú bohaté na pohybové možnosti a chudobné na nevýživné kalórie (firmy, školy, domácnosť). Má rád kvantifikáciu zdravia, fyzickej zdatnosti či podnikania pomocou dát, cez ktoré je možné zabrániť mnohým ilúziám či povrchným názorom. Rýchlu inšpiráciu z jeho tvorby načerpáte aj cez Instagram.


Kontakt
: 
vlado@vladozlatos.com
+421 904 140 305

Vytvorte si účet



Vyhľadávanie

NAŠE PROJEKTY

Vlado
Tina

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies na týchto webových stránkach.

Rozumiem